Prekių katalogas

DOMESTOS WC blokelis Power 5 BLUE duo pack 2x55g

 • DOMESTOS WC blokelis Power 5 BLUE duo pack 2x55g

  2.50 
  4.99  Sutaupykite 2.49 
  Likutis: 54 vnt.
  Pirkdami galite gauti 0,05 taškų.
  Kategorija
  Namų ūkio prekės, Valikliai, Valikliai - gaivikliai WC
  Šalis gamintojas
  Lenkija
  Prekės ženklas
  DOMESTOS
  EKO požymis
  Ne
 • Domestos Power 5 tualetinis blokas - tai visapusiškas produktas, kuris užtikrins jūsų tualeto saugumą ir švarą: higieną, apsaugą nuo kalkių, suteikia gaivumą ir blizgesį. 

  Sudedamosios dalys
  > 30 % anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų; < 5 % nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, kvapiųjų medžiagų, aromatinių angliavandenilių, fosfatų, Limonene, Linalool, Citral. 

  Papildoma informacija
  PAVOJINGA! Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes ir Linalool. Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus. Pavojingumo klasė ir ketegorija: Dirgina odą, 2 kategorija (H315), Smarkiai pažeidžia akis, 1 kategorija (H318), Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus, 3 kategorija (H412)