Prekių katalogas

 • DOMESTOS CITRUS tualeto val. 750ml

  2.09 
  3.49  Sutaupykite 1.40 
  Likutis: 1000+ vnt.
  Pirkdami galite gauti 0,04 taškų.
  Kategorija
  Namų ūkio prekės, Valikliai, Valikliai - gaivikliai WC
  Šalis gamintojas
  Vengrija
  Prekės ženklas
  DOMESTOS
  EKO požymis
  Ne
 • Valymo ir dezinfekavimo priemonė DOMESTOS CITRUS. Puikiai valo purvą ir nešvarumus. Saugo nuo kalkių ir nuosėdų. Suteikia ilgai išliekantį gaivų citrinų kvapą. 2 tipo biocidas. PAVOJINGA! Pavojingumo klasė ir kategorija: Gali ėsdinti metalus, 1 kategorija (H290) Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis, 1 kategorija (H314) Labai toksiška vandens organizmams, 1 kategorija (H400). BIOCIDINIUS PRODUKTUS NAUDOKITE SAUGIAI. PRIEŠ NAUDODAMI VISUOMET PERSKAITYKITE ETIKETĘ IR INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ. 

  Sudedamosios dalys
  Sodium Hypochlorite 4.8g per 100g, <5% Chlorine Based Bleaching Agent, Non-Ionic Surfactants, Soap, Perfume. 

  Papildoma informacija
  Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą). Naudoti akių ar veido apsaugos priemones. Dėvėti apsauginius drabužius. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu ar čiurkšle. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutę blogai skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją.