Prekių katalogas

CIF MAX POWER šveičiamasis pienelis Ocean Wave 1001g

 • CIF MAX POWER šveičiamasis pienelis Ocean Wave 1001g

  Kategorija
  Namų ūkio prekės, Valikliai, Valikliai universalūs
  Šalis gamintojas
  Vengrija
  Prekės ženklas
  CIF
  EKO požymis
  Ne
 • Sudėtis: 5% anijoninės paviršinio akktyvumo medžiagos, chloro pagrindo balinimo priemonė, nejoninės paviršiaus aktyvumo medžiagos, muilas, kvapiosios medžiagos.

  Papildoma informacija
  PAVOJINGA! Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Sudėtyje yra: Sodium hydroxide. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ir kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. ATSARGIAI! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą). Pavojingumo klasė ir ketegorija: Dirgina odą, 1 kategorija (H318), Smarkiai pažeidžia akis, 2 kategorija (H315)