Prekių katalogas

 • CIF Kremas lauko baldams 540g

  Kategorija
  Namų ūkio prekės, Valikliai, Valikliai universalūs
  Šalis gamintojas
  Vengrija
  Prekės ženklas
  CIF
  EKO požymis
  Ne
 • CIF KREMAS LAUKO BALDAMS 

  Aprašymas
  Šveičiamasis pienelis. 

  Papildoma informacija

  ATSARGIAI! Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Sudėtyje yra benzisotiazolinono, limoneno. Gali sukelti alerginę reakciją. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Pavojingumo klasė ir ketegorija: Sukelia smarkų akių dirginimą, 2 kategorija (H319)